Mini Loonwerk

Hierin kunnen wij u het volgende aanbieden.

Overtopfrezen

Met een overtopfrees is het mogelijk om uw oude grasmat in een werkgang onder te werken, zodat we deze daarna kunnen egaliseren.

Zaaien

Wij kunnen zowel uw gazon inzaaien als doorzaaien. Bij het inzaaien wordt de grond losgemaakt door middel van een rotor kop eg, waarna het graszaad in de volle breedte verdeeld wordt. Het is belangrijk om na het inzaaien ervoor te zorgen dat de grond vochtig blijft. Het beste kan dit door ’s ochtends of ’s avonds te beregenen.

Doorzaaien

Het is mogelijk om een bestaand gazon te herstellen door middel van doorzaaien. Hierbij wordt graszaad in de bestaande grasmat gezaaid. Op die manier worden kale plekken weer groen. Ook na het doorzaaien is het van belang dat de grond vochtig blijft.

Verticuteren

Elk gazon heeft helaas wel eens te maken met viltvorming; dat wil zeggen dat dode grassen en mossen een laag vormen in het gazon en het zo langzaamaan verstikken. Water wordt niet meer door de bodem opgenomen, licht kan er ook niet meer bijkomen en ook de lucht kan niet meer tot de bodem doordringen. Door te verticuteren kunnen we deze viltlaag verwijderen en wordt tevens mos en onkruid meegenomen.

Egaliseren

Dit kunnen wij uitvoeren met een mini laadschop of tractor met kilverbord. Vooraf wordt eerst de grond doorgespit, daarna geëgaliseerd en vervolgens vast gewalst.

Kunstmest / Kalk strooien

Sommige mensen denken dat gras niet bemest hoeft te worden, maar gras dat bemest wordt, is voller, groener, kan beter tegen weersomstandigheden, mos en onkruid. Om een gazon mooi te houden is het zelfs aan te raden om dit drie keer per jaar te doen. De eerste keer in de lente voor een goede groei, de tweede keer in de zomer zodat het gazon mooi groen blijft en de derde keer in het najaar om uw tuin winterklaar te maken.